Welkom bij RR Foundation

RR Foundation (stichting RR) is opgericht 19 november 2010 om het mogelijk te maken vermogen zodanig te beleggen, dat onder leiding van betrokken bestuurders optimaal geschonken kan worden aan goede doelen.

Het streven is erop gericht, dat schenkingen besteed worden aan concrete doelen, waarbij een passende controle op de besteding door de verstrekkende instelling mogelijk is. Het is dus niet de bedoeling dat schenkingen plaats vinden ten gunste van het algemeen beheer.

Verder gaat de voorkeur er naar uit, dat de locatie van de ontvangst in Friesland, in het bijzonder Súdwest-Fryslân, Groningen, Drenthe en de zogenaamde Kop van Overijssel gelegen is. De schenkingen aan niet ANBI instellingen behoren te liggen in Súdwest-Fryslân.

CONTACT